Noson gomedi gyda Tudur Owen yn neuadd Llanerfyl Tachwedd 17. Bydd yr arain sydd yn cael ei godi yn mynd tuag at apêl Urdd Maldwyn 2024. Noson dwy iaethog felly rhwybeth i’r gymuned i gyd. Tocynnau yn £10 ac ar gael isod!

Prynu tocynnau nawr

Bydd ffi o 60c yn cael ei ychwanegu i bob tocyn a ffi o 1.5% + 20c am bob archeb i dalu am ffioedd prosesu tu allan o reolaeth y pwyllgor trefnu

Comedy night with Tudur Owen in Llanerfyl village hall November 17. The money raised will be going toward the Urdd Maldwyn 2024 appeal.It will be a bilingual night so something for everyone. Tickets are £10 each and available below

Buy tickets now

There will be a fee of 60p added to each ticket and a fee of 1.5% + 20p for each transaction to cover processing fees that are outside of the organising committees control