Un a fandiau mwyaf Cymru yn dod i neuadd Llanerfyl 1af Rhagfyr, tocynnau yn siwr o werthu allan yn gyflym felly peidiwch a methu eich cyfle! BYdd yr arian sydd yn cael ei godi yn mynd i gronfa Urdd Maldwyn 2024

Tocynnau yn £12 yr un*

Noson 18+

Prynu tocynnau

One of Wales most popular bands are coming to Llanerfyl village hall December 1st. Tickets are sure to sell out so don’t delay and miss your chance! Money raised will be going towards the Urdd Maldwyn 2024 appeal

Tickets £12 each*

Evening is 18+

Buy Tickets

*Bydd 60c yn cael ei ychwanegu at bris pob ticed i dalu am gostau prosessu a 1.5% a 20c am bob trafodiad i dalu am ffioedd cerdyn.

*60p per ticket will be added to each ticket to cover processing fees along with an additional card transaction fee of 1.5% and 20p per transaction.