Ticynnua ar gael / Tickets available

Mae tocynnau Gwyl Madwyn 2023 nawr ar a gael yma.

Bydd y tocynnau penwythnos ddim on ar gael tan ddiwedd mis Mai felly peidiwch a methu allan wrth beidio gwneud y mwyaf o’r cynnig ‘early bird’!

Dydi prisiau tocynnau heb newid ers 2022 felly dwech i weld ni ar ein safle newydd!

Gwyl Maldwyn tickets for 2023 are now available here

Early bird weekend tickets are only available until the end of May so make sure you don’t miss out!

Ticket prices have remained the same as 2022 so come and see us at our new venue!

Leinup all \ lineup released

Mae leinup Gwyl Maldwyn wedi cael ei chyhoeddi! Bydd 9 band yn chware ar hyd y penwythnos yn y Kings Head yn Meifod! Prynwch eich tocyn a plot gwersylla i fwynhau pob munud!

The 2023 lineup has been release! There will be 9 bands playing over the weekend at the Kings Head in Meifod along with other activities on the Saturday afternoon. Buy your tickets and camping plots to enjoy every minute!

Gwyl Maldwyn 2023

Bydd Gwyl Maldwyn yn ôl yn 2023! Mae lleoliad newydd eto eleni gan for safle Gwaenynog ddim ar gael i ni ddim rhagor. Mae y pwyllgor yn gweithio yn galed ar gael leinup gryf arall i’r wŷl bydd yn cael ei chynnal dros y penwythnos Mehefin 23/24ain yn y King’s Head, Meifod!

Bydd lle i gampio a dod a charafannau eto eleni. Bydd newyddion am y lenup a tocynnau ar gael yn fuan!

gwyl maldwyn 2023

Gwyl Maldwyn will be back in 2023! There is a new venue booked as the Gwaenynog site is unfortunately no loner available. The committee are working hard to book another great lineup for the festival that will be held over the weekend of June 23rd/24th at the King’s Head in Meifod!

There will be camping and caravan pitches available again this year with more information about the lineup and tickets available soon!