Mae safleoedd tent a carafan ar gael yw bwcio ar gyfer penwythnos Gŵyl Maldwyn, mae posib cael cysylltiad trydanol ar gyfer rhai safleoedd carfan. Er mwyn bwcio eich lle i wersylla hefo tent neu garafan defnychiwch y linc isod i ddewis eich dyddiadau. Dim ond nos wener a nos sadwrn y wŷl sydd ar gael yn y linc isod.

I fwcio fwy o ddyddiadau defnyddiwch wefan Gwaenynog os gwelwch yn dda – https://www.gwaenynog.com/contact-us/booking/

Brecwast

Mae angen bwcio brecwast o flaen llaw er mwyn gwneud yn siwr bod digon yn cael ei baratoi. I weld beth sydd ar gael ac archebu dilynwchy linc yma – BWCIO BRECWAST

PWYSIG – nid oes sicrhad o frecwast ar gael heb archebu.

Mae diwsgwyl bod o leiaf un oedolyn (18+) yn aros ym mhob safle gwersylla

CAMPING

There are tent and caravan pitches available to book for the weekend of Gŵyl Maldwyn, there are a limited number of electric hookups available for caravans as well as standard pitches. To book a pitch for either a caravan or tent please use the booking option below to book one or two nights. It’s only possible to book the Friday and Saturday of Gŵyl Maldwyn through the link below.

To book nights either side of the festival dates please use the Gwaenynog main site – https://www.gwaenynog.com/contact-us/booking/

Breakfast

If you want breakfast you must book beforehand to ensure enough is prepared. To see the menu and order please click the following link – BOOK BREAKFAST

IMPORTANT – there is no guarantee of breakfast if it’s not pre ordered

It’s expected at least one adult (18 years +) stays on all booked pitches