Gwyl Maldwyn 2023

Bydd Gwyl Maldwyn yn ôl yn 2023! Mae lleoliad newydd eto eleni gan for safle Gwaenynog ddim ar gael i ni ddim rhagor. Mae y pwyllgor yn gweithio yn galed ar gael leinup gryf arall i’r wŷl bydd yn cael ei chynnal dros y penwythnos Mehefin 23/24ain yn y King’s Head, Meifod!

Bydd lle i gampio a dod a charafannau eto eleni. Bydd newyddion am y lenup a tocynnau ar gael yn fuan!

gwyl maldwyn 2023

Gwyl Maldwyn will be back in 2023! There is a new venue booked as the Gwaenynog site is unfortunately no loner available. The committee are working hard to book another great lineup for the festival that will be held over the weekend of June 23rd/24th at the King’s Head in Meifod!

There will be camping and caravan pitches available again this year with more information about the lineup and tickets available soon!